De ouders.

De ouders nemen op basisschool De Bottel een belangrijke plaats in. Op dit gedeelte van de site is dan ook alle informatie verzameld, die te maken heeft met de ouders, de ouderraad, de informatievoorziening naar ouders toe en de ouderhulp, waaronder de overblijfregeling op De Bottel.