Het schoolbestuur

Basisschool De Bottel valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep.

Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Ruim 3500 kinderen bezoeken de 20 scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

 

College van Bestuur:

·         de heer Jos Baggen (interim)

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

 

Raad van Toezicht:

 

·         de heer Sjaak Smits, vice-voorzitter

·         de heer Bart Janssen

·         de heer Chrit de Koning

·         de heer René Joosten

 

Adresgegevens:

Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst

Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst

077-4678020

www.dynamiek.nu

 

info@dynamiek.nu