De resultaten op basisschool De Bottel.

Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

         De eindtoets CITO in groep 8

 

Om onderstaand schema te kunnen lezen is het van belang dat u weet dat de standaardscore een getal is op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. In de brochures CITO wordt dit toegelicht. Zie www.cito.nl  Dit gebeurt ook op de voorlichtingsavond voor de ouders van de kinderen van groep 8, met betrekking tot het voortgezet onderwijs, die in feb/maart plaats zal vinden.

 

Jaar van afname

Standaardscore

De Bottel (ongc)

Gem.landelijke

standaardscore

2012=o

532.5

535.1

2013=v

535.1

534.7

2014=o

533.6

534.4

2015=g

539.3

536.9

2016=v

535,1

534,5

 

o         Leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

In onderstaand overzichtje treft u de uitstroomgegevens aan van onze schoolverlaters vergeleken met de voorgaande jaren.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal

leerlingen

26

23+1*

19

24

15

 

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

LWOO

0

0%

1

4%

0

0%

0

0%

0

0%

VMBO B

5

19%

2

8%

2

10%

2

8%

 

%

VMBO T/K

8

31%

11

48%

T3

K5

16%

26%

10

42%

 

%

HAVO /VWO

11

42%

5

23%

8

42%

6

25%

 

%

VWO/

VWO+

2

8%

4

17%

1

5%

6

25%

 

%

*Aanvullend: dit jaar is onze leerling met het syndroom van Down vanuit groep 8 naar speciaal voortgezet onderwijs gegaan

 

Voor het volledige inspectierapport over De Bottel, zie www.onderwijsinspectie.nl