Contactgegevens Medezeggenschapsaraad

De samenstelling Medezeggenschapsraad

       Christel Vervoort         ouder  (voorzitter)                                         

       Marly Janssen              ouder                                                            

       Corry Obbink               leerkracht                                                      

       Marinka Coenders        IB-er                                                       

      

Contact kunt u ook via de mail zoeken : mr@bottel.nl