Externe contacten

Inspectie van het Onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijszaken: 0800-8051.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld; meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.
 


Ambtenaar onderwijs:
p/a Gemeente Horst a/d Maas,
Wilhelminaplein 6
5961 ES. Horst (tel. 077-4779777).
           


Logopediste: Liesbeth Tonen
Telefonisch spreekuur: elke woensdag van 11.30 tot 12.30
Bereikbaar op: 0478 531479

 

Schoolbegeleiding:
Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO)
Wylrehofweg 11,
5912 PM Venlo.                                          
tel. 077-3519284.
 


Schoolarts: Ineke Heitling
Telefonisch spreekuur: elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
Bereikbaar op: 0478-531471