OVERBLIJVEN OP SCHOOL

 

 

 

Het overblijven op De Bottel wordt gecoördineerd door Floor Rutten en wordt verzorgd door de overblijfkrachten.

 

Kinderen kunnen elke schooldag overblijven van 12.00-13.05 uur m.u.v. woensdag en studiedagen. Het aanmeldingsformulier en een informatieboekje over het overblijven staan in het inforek op school.

 

· Aan- en afmelden is alleen mogelijk via een SMS-bericht op 06-13601232

 

· Strippenkaarten kunnen via de bank betaald worden op rekeningnummer 1301.03.195 t.n.v. Basisschool De Bottel inzake overblijven o.v.v. naam kind(eren)

 

Tenslotte:

 

Voor vragen kunt U terecht bij Floor op 06-13601232

 

Wij streven er naar om er samen met het overblijfteam en de kinderen een gezellige overblijftijd van te maken!

 

 

 

Het aanmeldingsformulier download u HIER. (link werkt tijdelijk helaas niet. Kijk voor het formulier bij 'welkom' en dan 'bestanden'.)